• +34 976 101 332
  • informacion@apartamentos3000.com

Informació legal

Per descomptat, Apartaments 3000 és una empresa legalment registrada a Espanya. El seu nom fiscal és Vacaciones Costa Azahar S.L. i és una empresa dedicada a agència majorista/detallista de viatges, amb domicili social en c/ Oceáno Atlántico, nº 3, 50012 de Saragossa, NIF B-50887157, inscrita en el registre mercant de Saragossa, Tom 3244 Foli 112 Fulla Z-38654 amb telèfon 976 101 332 i email administracion@apartamentos3000.com
Cadascun dels allotjaments que gestionem ha estat sotmès prèviament a una inspecció de qualitat, duta a terme pel personal de la nostra pròpia empresa. Una vegada aprovada, comencem a realitzar tots els tràmits necessaris per poder llogar-ho. Adaptem cada apartament a la normativa de la comunitat autònoma en la qual es troba.
Una vegada finalitzats els tràmits, l’organisme competent a cada zona realitza una inspecció oficial i, si és favorable, atorga la llicència o nombre de registre turístic.
Així, la nostra empresa posseeix les següents llicències:
Empresa Gestora d’Habitatges Turístics: EEAT-223-CS
Nombre de registre turístic Comunitat Valenciana: AT-29295-CS
Nombre de registre turístic Aragó: AT-ZA-16-001
Nombre de registre turístic Andalusia: CTC-2016160891 (provisional)
Agència de Viatges Registrada: Viatges Vacoah, C.A.A. nº 163

Apartaments 3000 opera a Andorra, per la qual cosa també està constituïda i registrada en aquest país amb la següent llicència:
Empresa Explotació d’Apartaments Moblats i per a Vacances autoritzada pel Govern del Principat d’Andorra: EEAM 923193

Consums i imposats
Una vegada aconseguida la llicència o nombre de registre turístic per a l’allotjament, els tràmits legals i fiscals continuen; ja que és necessari tenir regulats tots els serveis relacionats amb l’habitatge, així com el pagament d’impostos.
Dins dels serveis de l’habitatge englobem els consums d’aigua, electricitat i gas, les despeses de comunitat, les assegurances, la taxa d’escombraries, etc.
Respecte als impostos, caldrà tenir molt en compte l’IVA i l’IRPF a Espanya, i el IGI a Andorra.
Sancions
Per dur a terme el lloguer d’habitatges turístics o vacacionals s’ha de seguir la normativa rigorosament, ja que existeixen multes de fins a 600.000 euros per a aquells que cometin infraccions molt greus en el desenvolupament de l’activitat.
Les sancions varien en funció de la gravetat de les mateixes (lleus, greus o molt greus) i la comunitat autònoma en la qual s’opera. Cal destacar que no totes consisteixen en penalitzacions econòmiques. En alguns casos, poden consistir en la retirada de la llicència d’activitat.