• +34 976 101 332
  • informacion@apartamentos3000.com

Deduccions

A més, en ser un lloguer degudament legalitzat, podràs deduir-te totes les despeses originades per l’activitat del lloguer. El nostre departament comptable i legal t’ajudarà i assessorarà per ajudar-te a poder realitzar aquests tràmits.
D’aquesta manera, les despeses que podràs deduir de l’import obtingut pel lloguer al moment de realitzar la liquidació de l’IRPF seran:

  • Comunitat

Es podran deduir les despeses de comunitat i qualsevol import que aquesta imposi al propietari.

  • Reparacions

És deduïble l’import de qualsevol reparació que hagi de ser assumida pel propietari (reparacions de calderes, escalfadors, desguassos, etc.)

  • Actualitzacions

L’import de qualsevol actualització en el pis per part del propietari (reformes, canvi de mobiliari, compra de parament, etc.) serà deduïble de l’IRPF

  • IVA:

El propietari també podrà deduir l’IVA suportat per qualsevol d’aquests conceptes en la liquidació anual de l’IVA.

 

En definitiva, llogar el teu apartament o el teu pis és com qualsevol activitat econòmica, en la qual no solament tens l’obligació de declarar els ingressos generats per aquest lloguer, sinó que també tindràs el dret de deduir qualsevol despesa que aquesta activitat generi.
L’avantatge d’aquest tipus d’activitat és que qualsevol particular pot dur a terme aquesta activitat sense necessitat d’estar donat d’alta com a autònom.